Фондация ВИКTranslation Company-EVS Translations English | Deutsch  Français |  Español |  Polski| Italiano

Награда на Фондация ВИК за Български Роман на Годината

 

 

 


FreeFind

 

 

За контакти:

Фондация ВИК

Едуард Вик - Председател

Елена Скулева-Найденова – Управител

Edward Vick
Elena Skuleva-Naydenova

 

тел. (+359 2) 980 91 07, (+359) 888 945 666

тел./факс: (+359 2) 980 5668

 

e-mail: vickfoundation@evs-evs.com

София 1000, бул. "Александър Стамболийски" № 47, ет. 3

 

Победители 2009

Милен Русков-“Захвърлен в природата”

Захари Карабашлиев-“18% сиво”

 

Жури 2009

СЪСТАВ НА ЖУРИТО БЪЛГАРСКИ РОМАН НА ГОДИНАТА НА ФОНДАЦИЯ ВИК 2009 : Проф. Милена Кирова, Проф. Светлозар Игов, Кристина Патрашкова, Георги Тенев

Validated by W3C HTML ValidatorValidated by HTML Validator,based on Tidy

Фондация ВИК
Фондация ВИК
  |  Награда ВИК
 Едуард Вик   Вик Транслейшънс EVS
  Контакти  НачалоКарта