Фондация ВИКTranslation Company-EVS Translations

Награда на Фондация ВИК за Български Роман на Годината


FreeFind

 

 

ШЕСТТЕ РОМАНА, НОМИНИРАНИ В КОНКУРСА "БЪЛГАРСКИ РОМАН НА ГОДИНАТА" ЗА ГОЛЯМАТА НАГРАДА ВИК ЗА 2008

 

 

Алек Попов

"Черната кутия"

Изд. Захарий Стоянов

"Черната кутия"

„Въпреки представянето й като черен роман и наред с безспорно увлекателната фабула, съзирам в нея невероятна дълбочина на разсъжденията, както и проява на силен лиризъм и размисъл за смисъла на житейските ни избори. Чувството за вина и неизказаните думи, от които всеки човек, изгубил неочаквано свой близък, се е терзал, са представени изумително проникновено. Това е според мен най-силното авторско постижение в романа, встрани от основната сюжетна линия. Както и внушението, че само излизането от този лабиринт на мисли може да води напред. „

Мария Узунова

 

 

Александър Секулов

"Колекционер на любовни изречения“

Изд. Сиела

"Колекционер на любовни изречения“

„В "Колекционер на любовни изречения" има нежна, магическа и силна история. Има и елегантни препратки към Габриел Гарсия Маркес и Милорад Павич. Все пак директни сравнения са неуместни, защото Секулов всъщност притежава собствен стил, без излишни думи, или думи за заменяне. За тях Александър Секулов казва, че са "плод от дървото на абсолютната свобода".

Весислава Антонова

top

 

 

Елена Алексиева

"Рицарят, Дяволът, Смъртта“

Изд. Колибри

"Рицарят, Дяволът, Смъртта“

„Рицарят, Дяволът, Смъртта“ определено не е роман за писането, но пък със сигурност е роман за разказването. Това става очевидно още от първите изречения, с осъзнаването, че цялото повествование ще бъде издържано в преизказно наклонение. Първоначалният ефект е импулсивен спомен за жанра на приказката; в крайна сметка обаче преизказното наклонение работи по-скоро като отстраняващ, отчуждаващ похват. Разказаното отива зад скоби, пред скобите остава една въпросителна – неизвестният субект, който препредава, преизказва.“

Ангел Игов

top

 

 

Евгения Иванова

"Фото Стоянович“

Изд. Балкани

"Фото Стоянович“

„Книгата на Евгения Иванова представлява един образован опит да се мисли миналото като потребност от екзистенциални опори на настоящето; в същото време тя използва постмодерните похвати на играта и мистификацията, на преплитането между свое и чуждо, между реалност и фикция. В този смисъл са прескочени чисто белетристичните експерименти на последните двайсет години и текстът става пробив към един начин на писане, който може би ще се разшири в близкото бъдеще на нашата литература.“

проф. Милена Кирова

top

 

 

Пип Волант

"Мамка“

Изд. Фрувег - ПЗП

"Мамка“

 

 

„Пип Волант е самороден талант“

Красимир Йорданов

 

top

 

 

 

Теодора Димова

"Адриана“

Изд. Сиела

"Адриана“

„Адриана” е твърде личният, болезнен и пропит с безмерна любов поклон на Теодора Димова към нейния баща – писателя Димитър Димов. Тя не обича да нарича „Адриана” продължение на неговия „Роман без заглавие”, защото професионалната и чисто човешка скромност не разрешава дързостта да се съизмерваш с най- големите. Но сам по себе си „Адриана” е чувствен модерен роман – провокация към начина, по който умъртвяваш любовта, високомерничиш над съдбата и се надяваш, че неистовата самота на старостта ще те разплати с Бога.“

Маргарита Бойчева

top

 

 

 

Validated by W3C HTML ValidatorValidated by HTML Validator,based on Tidy

Фондация ВИК
Фондация ВИК
  |  Награда ВИК
 Едуард Вик   Вик Транслейшънс EVS
  Контакти  НачалоКарта