Vick FoundationTranslation Company-EVS TranslationsEnglish | Deutsch  Bulgarian |  Español |  Français | Italiano

VICK Foundation Award Website


FreeFind

 

 

Jury Konkursu 2004

 

Anton Donchew

Anton Donchew

Członek Akademii, Anton Donczew jest wybitnym przedstawicielem bułgarskiej powieści historycznej w Bułgarii, mistrzem eposu o międzynarodowej popularności i z tego powodu często nazywają go „Władcą przeszłości”. Utwory Donczewa „Przebudzenie”, „Opowieść o czasach Samuiła”, „Czas wyboru”, „Opowieść o chanie Asparuchu, księciu Sławie i kapłanie Teresie” – tetralogia, „Dziwny rycerz świętej księgi” są nie tylko wzorcami wiekiej artystyczności, lecz także prawdziwymi studiami badawczymi na temat historii i bytu na ziemiach bułgarskich. W swej twórczości Anton Donczew kładzie akcent na wartości moralne niezbędne do zachowania narodowej tożsamości. W swoich utworach – powieściach, esejach, scenariuszach, opowiadaniach i artykułach - Anton Donczew poszukuje trwałych wymiarów charakteru bułgarskiego w jego rozwoju na przestrzeni wieków. Anton Donczew urodził się 14 września 1930 roku. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Sofijskim im. „Św. Klimenta Ochridzkiego”.

Anton Donczew posiada liczne nagrody krajowe i międzynarodowe, wśród nich i „Balkanika“  (1998 r.) za najlepsza powieść krajów bałkańskich. Jego twórczość tłumaczona jest na ponad 30 języków.

 

 

Swetłozar Igow

Svetlozar Igov

Profesor Swetłozar Igow należy do grona najlepszych znawców klasycznej i nowoczesnej myśli filozoficznej i literackiej. Uprawia czynnie krytykę. Jego dziedzina to literatura piękna: poezja, proza, aforyzmy, eseje, sztuki teatralne. Jest wybitnym tłumaczem i autorem antologii.
Swetłozar Igow urodził się 30 stycznia 1945 roku we wsi Raduił, województwie sofijskim. Ukończył filologię słowiańską na Uniwersytecie Sofijskim im. „Św. Klimenta Ochridzkiego”. Specjalizował się w zakresie literatury słowiańskiej w Belgradzie i Zagrzebiu. W okresie 1967-1969 roku wykładał na Uniwersytecie Sofijskim im. „Św. Klimenta Ochridzkiego”, a od 1985 roku także na Uniwersytecie Plowdywskim im. Paisja Hilendarskiego.

Profesor Swetłozar Igow był redaktorem gazety „Forum Literackie“, pisma „Współczesny“ oraz redaktorem naczelnym pisma „Język i Literatura“. Pracował w Instytucie Wiedzy o Sztuce przy Bułgarskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Literackim przy Bułgarskiej Akademii Nauk.

 

 

Yordan Eftimow

Yordan Evtimow

Jordan Eftmow jest poetą, krytykiem literackim, wykładowcą teorii literatury na Nowym Uniwersytecie Bułgarskim. Jest autorem 4 zbiorów wierszy i ponad 300 publikacji w prasie centralnej. Jest laureatem nagrody „Złoty Łańcuszek“ za krótkie opowiadanie dla dziennika „Trud“, nagrody za opowiadanie imienia Raszko Sugarewa w 1998. Otrzymał II nagrodę za opowiadanie kryminalne konkursu „Agata“.

Jordan Eftmow urodził się 23 stycznia 1971 roku w mieście Razgrad. Ukończył Narodowe Gimnazjum Starożytnych Języków i Kultur im. „Św. Konstantyna-Cyryla Filozofa“ i Filologii Bułgarskiej na Uniwersytecie Sofijskim im. „Św. Klimenta Ochridzkiego”. Był wykładowcą literatury antycznej i zachodnioeuropejskiej na Uniwersytecie Sofijskim (do 2003 roku) oraz specjalizował się w esejach na Nowym Uniwersytecie Bułgarskim, był długoletnim redaktorem w „Gazecie Literackiej“.

Wraz z Georgo Gospodinowym, Plamenem Dojnowem i Bojko Penczewem wydał „Antologia Bułgarska. Nasza poezja od Gerowa do dziś“. Jordan Eftimow jest autorem licznych artykułów literacko-krytycznych w czasopismach, w tym i przeglądów rocznych literatury bułgarskiej w piśmie „Przegląd Demokratyczny“. Publikuje swoje artykuły w tygodniku „Kultura“, pismach: „Stronnica“, „Sezon“, „Współczesny“, „Kant“, „Pochodnia“, „Forum Literackie“, oraz na stronach internetowych: „Klub Literacki“, „Liternet“, „Słowo“. Od stycznia 2001 roku do marca 2003 roku prowadził audycję na temat literatury w RFI pt. „Papierowe Tygrysy“.

 

 

Simona Mirchewa

Simona Mirchewa

Simona Mirczewa jest autorką setek publikacji na tematy z zakresu kultury.

Pracowała jako redaktor w piśmie „Sofia“, gazecie „1000 dni“, tygodniku „Kultura“ oraz jako obserwator literacki w tygodniku „Kapitał“, piśmie „Egoista“, „Władza“ i "BG Air". Obecnie prowadzi rubrykę oraz jest obserwatorem literackim pisma "Playboy".

Simona Mirczewa ukończyła filologię bułgarską i psychologię na Uniwersytecie Sofijskim im. „Św. Klimenta Ochridzkiego”.

 

 

Validated by W3C HTML ValidatorValidated by HTML Validator,based on Tidy

Vick Foundation
Fundacja VICK’a
  |  Nagroda VICK’a
 |  Edward Vick  EVS firma tłumaczeniowa
  
Kontakt  Początek Mapa strony